CÁC TÁC PHẨM CHÍNH

 • TIẾNG LÒNG, in chung, NXB Văn hóa - Thông tin,1997
 • DẶM ĐỜI, in chung, NXB Văn học, 2001
 • CHÂN TRỜI MỚI, in chung, NXB Văn học, 2003
 • BIỂN ĐỜI, in chung, NXB Văn học, 2008
 • TUYỂN TẬP THƠ, in chung, NXB Văn học, 2010
 • MÊNH MANG... XUÂN, Nguyễn Duy Yên, NXB Văn học, 2009
 • MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA, Nguyễn Duy Yên, NXB Hội Nhà Văn, 2010
 • NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN, Đoàn Kim Vân, NXB Văn học, 2008
 • MÙA HOA NHÃN, Đoàn Kim Vân, NXB Văn học, 2010
 • MUÔN NẺO ĐƯỜNG THƠ, Nguyễn Duy Yên, NXB Văn học, 2012
 • TÂM HỒN TÔI, Đoàn Kim Vân, NXB Văn học, 2003

Thứ Sáu, 18 tháng 12, 2015

Hai chị em.

                               Trái sang phải : Nguyễn Kim Thúy, Nguyễn Thúy Nga(27-12-2015)

Dự lễ ăn hỏi cháu Trọng.

                   Trái sang phải: Tuấn, Nga, Vân Anh, Hồng, Huy, Trọng, Thúy, Cúc, Phương

Dự lễ ăn hỏi cháu Trọng.

                             Trái sang phải : Phiến, Thúy, Trọng, Kim Vân, Duy Yên (27-12-2015)

Dự lễ ăn hỏi cháu Trọng.

                           Trái sang phải:Long, Phiến, Trọng, Thúy, Phương, Lựu,Bạn. Tuấn , Nga.

Dự lễ ăn hỏi cháu trọng.

                         Trái sang phải: Vân Anh, Mai Hồng, Trọng, Thúy, Kim Cúc (27-12-2015

Dự lễ ăn hỏi cháu Trọng.

                               Trái sang phải: Bạn của Thúy, Thúy, Phương, Nga (27-12-2015)

Dự lễ ăn hỏi cháu Trọng,

                            Trái sang phải: Phiến, Trọng, Thúy, Phương, Nga, Long (27-12-2015)

Hai chị em.

                            Trái sang phải :Nguyễn Kim Thúy & Nguyễn Thị Phương(27-12-2015)

Hai mẹ con.

                              Đoàn Kim Vân & Nguyễn Kim Thúy  (27-12-2015/ 16-10-ất Mùi)

Hai bố con

                            Trái sang phải :  Nguyễn Duy Yên & Nguyễn Kim Thúy (27-12-2015)