CÁC TÁC PHẨM CHÍNH

 • TIẾNG LÒNG, in chung, NXB Văn hóa - Thông tin,1997
 • DẶM ĐỜI, in chung, NXB Văn học, 2001
 • CHÂN TRỜI MỚI, in chung, NXB Văn học, 2003
 • BIỂN ĐỜI, in chung, NXB Văn học, 2008
 • TUYỂN TẬP THƠ, in chung, NXB Văn học, 2010
 • MÊNH MANG... XUÂN, Nguyễn Duy Yên, NXB Văn học, 2009
 • MỘT THOÁNG HƯƠNG XƯA, Nguyễn Duy Yên, NXB Hội Nhà Văn, 2010
 • NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN, Đoàn Kim Vân, NXB Văn học, 2008
 • MÙA HOA NHÃN, Đoàn Kim Vân, NXB Văn học, 2010
 • MUÔN NẺO ĐƯỜNG THƠ, Nguyễn Duy Yên, NXB Văn học, 2012
 • TÂM HỒN TÔI, Đoàn Kim Vân, NXB Văn học, 2003

Thứ Năm, 21 tháng 5, 2015


Lễ mừng thọ...

                            Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân vui chung cùng đoàn ca, múa. nhạc
                         trường tiểu học xã Thụy Lôi đến biểu diễn mừng thọ và đám cưới kim
                        cương của vợ chồng YÊN- VÂN tổ chức tại quê nhà đêm 17-2-2015.Lễ mừng tho...

                            Khách mời dự đêm ca, múa, nhạc chào mừng lễ mừng thọ và đám
                            cưới kim cương của ông , bà Duy Yên & Kim Vân tổ chức đêm
                           17-2-2015 tại quê nhà.

Thứ Tư, 20 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

                                 Đoàn ca múa nhạc trường tiểu học xã Thụy Lôi biểu diễn trong
                                đêm lễ mừng thọ  và đám cưới kim cương của ông, bà Duy Yên
                                và Kim Vân (17-2-2015)

Lễ mừng thọ...

                                    Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân lên sân khấu vui chung cùng
                                   đoàn ca mủa nhạc Hà nội trong đêm lễ mừng thọ và đám cưới
                                   kim cương tổ chức tại quê nhà 17-4-2015 / 29-2- Ất Mùi.

Lễ mừng thọ...

                                Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân lên sân khấu vui chung cùng đoàn
                              ca múa nhạc Hà nội trong đêm lễ mừng thọ và đám cưới kim cương
                              tổ chức tại quê hương 17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi.

Lễ mừng thọ...

                                 Nghệ sĩ Violon Trịnh Minh Hiền biểu diễn  trong đêm ca nhạc
                                mừng thọ và đám cưới kim cương của ông bà Duy Yên &
                                Kim Vân (17-2-2015) tại quê nhà.

Lễ mừng thọ...

                                Anh Dũng thay mặt gia đình cảm ơn các vị khách quý và đoàn
                                ca mủa nhạc trường tiểu học xã Thụy Lôi trong đêm ca ,múa
                                nhạc mừng thọ và đám cưới kim cương của ông bà Duy Yên
                                & Kim Vân tổ chức tại quê nhà 17-2-2015 / 29-2 Ất Mùi.

Lễ mừng thọ...

                               Đoàn học sinh trường tiểu học xã Thụy Lôi đến dự lễ chúc mừng thọ
                               và đám cưới kim cương vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức ngày
                               2-5-2015 tại quê nhà.

Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

                                       Toàn thể gia đình dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương
                                       có mặt trong buổi lễ chúc mừng bố, mẹ và ông ,bà.

Lễ mừng thọ...

                                       Cô Đoàn Xuân Quỳ thay mặt các em đọc lời chào mừng
                                      lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của anh chị Duy Yên
                                      và Đoàn Kim Vân tổ chức tại quê hương ngày 17-2-2015.

Lễ mừng tho...

                                           Hai chị em Đoàn Kim Vân & Đoàn Thị Bạch Yến tiếp
                                         Khách cựu chiến binh tại bàn tròn ngoài sân vườn nhà.

Lễ mừng thọ...

                                       Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân đón đoàn đại biểu cựu
                                      chiến binh Hà nội về dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương
                                      tổ chức tại quê hương ngày 17-2-2015 tuwcs29-2-Ất Mùi.

Lễ mừng thọ

                                         Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân đón đoàn đại biểu cựu
                                        chiến binh Hà nội về dự lễ mừng thọ và đám cưới vàng
                                        của Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê nhà ngày :
                                        17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi.       

Lễ mừng thọ...

                                        Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tiếp đoàn đại biểu họ Đỗ
                                        tới dự lễ mừng thọ và đám cưới vàng của vợ chồng Duy Yên
                                       & Kim Vân tổ chức tại quê nhà ngày 17-2-2015 .

Chủ Nhật, 17 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

                                    Quang cảnh đêm ca nhạc chào mừng lễ mừng thọ và đám
                               cưới kim cương của vợ chồng Yên & Vân tổ chức tai gia đình
                              ngayf17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi.
                                       Đoàn cựu chiến binh Hà nội về quê dự lễ mừng thọ và
                                      đám cưới kim cương của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân
                                     tổ chức ngày 17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi.

Lễ mừng thọ

                                        Đoàn đại biểu họ Đỗ đến dự lễ mừng thọ và đám cưới kim
                                       cương của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê
                                       nhà ngày 17-2-2015 ?29-2-Ất Mùi.

Lễ mừng thọ

                                        Đoàn gia tộc Nguyễn Ngọc tới dự lễ mừng thọ và đám cưới 
                                       kim cương của vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê
                                       nhà ngày 17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi.

Lễ mừng thọ

                                 Vườn nhà trong ngày lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của
                                 vợ chồng Duy Yên&Kim Vân (17-2-2015 /29-2-Ất Mùi.

Thứ Bảy, 16 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ

                               Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân đòn đoàn đại biểu cựu chiến binh
                              Hà nội về quê dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của vợ chồng
                              YÊN- VÂN tổ chức ngày 17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi.

Lễ mừng thọ

                              Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân đón đoàn đại biểu cựu chiến binh
                             Hà nội về quê dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của vợ chồng
                             YÊN & VÂN tổ chức ngày 17-2-2015 / 29-2 Ất Mùi.

Lễ mừng thọ

                               Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân đón đoàn đại biểu họ Đoàn tới
                              dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương của vợ chồng YÊN -VÂN
                              tổ chức tại quê nhà ngày 17-2-2015 / 29-2-Ất Mùi.

Thứ Sáu, 15 tháng 5, 2015

Lễ mừng thọ...

                              Vợ chồng Duy Yên Kim Vân trong đêm ca nhạc chào mừng lễ
                             mừng thọ và đám cưới kim cương tại quê nhà (17-2-2015)

Lễ mừng thọ

                               Vợ chồng Duy Yên và Kim Vân ngồi thư giãn ở vườn nhà trong
                              dịp về quê tổ chức lễ mừng thọ và đám cưới kim cương ngáy
                              17-2-2015 tuwc29-2-Ất Mùi.

Lễ mừng thọ...

                               Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân ngồi thư giãn ở sân trước cửa
                               nhà ở quê hương trong dịp về tổ chức lễ mừng thọ và đám cưới
                              kim cương ngày 17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi.

Lễ chúc thọ...

                               Bà Đoàn Kim Vân trong phòng khách chờ đón khách trong ngày
                              lễ mừng thọ và đám cưới vàng của hai vợ chồng.17-2-2015 tức
                              29-2-Ất Mùi.

Lễ mừng thọ...

                               Bà Đoàn Kim Vân cùng cháu Mỹ Dung đang sửa sang lễ phục
                              trong phòng  khách  của gia đình (17-2-2015).

Lễ mừng thọ

                                 Bà Đoàn Kim Vân đón khách đến chúc mừng  thọ và đám cưới
                                kim cương của 2 vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tổ chức tại quê
                                nhà ngayf17-2-2015 tức 29-2 -Ất Mùi.

Lễ mừng thọ...

                               Gia đình ra đón khách đến mừng thọ và đám cưới kim cương ông,
                               bà Duy Yên và Kim Vân tại quê nhà ngày 17-2-2915'

Lễ mừng thọ

                                Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân trong phòng khách tại quê nhà
                                trong dịp về tổ chức lễ mừng thọ và đám cưới kim cương ngày
                                17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi

Lễ mừng thọ...

                               Vợ chồng Duy Yên cùng cô em gái Xuân Quỳ tiếp khách về dự lễ
                             mừng thọ 80 tuổi và 60 năm đám cưới kim cương (1955-2015)
                              tổ chức tại quê nhà ngày 17-2-2015 tức 29-2-Ất Mùi.

Lễ mừng thọ

                               Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân tiếp khách cựu chiến binh Hà nội
                              về quê Thụy Lôi- Hưng Yên dự lễ mừng thọ và đám cưới kim cương
                              của Duy Yên và Kim Vân tổ chức ngày 17-2-2015/ 29-2-Ất Mùi.

Thứ Năm, 14 tháng 5, 2015

Lễ mừngVợ chồng Duy Yên & Kim Vân ngồi thư giãn tại vườn nhà trong
ngày tổ chức mừng thọ và đám cưới kim cương !7-2-2015 tức
29-2 Ất Mùi.
Thứ Tư, 13 tháng 5, 2015

Thơ chúc mừng

                                                        Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân

MỪNG LỄ KIM HÔN

Của anh, chị Duy Yên & Kim Vân

Chúc mừng anh chị lễ kim cương
Uyên ương quyến luyến trọn yêu thương
Sắt cầm hòa hợp duyên tơ tóc
Sáu chục xuân thu vẹn lửa hương
Tài đức vẹn toàn thơm nức tiếng
Hậu duệ trông vào để noi gương
Phu thê đan kết duyên thi tứ
Một cặp Quỳnh hoa nở ngát hương.

     California USA 17-4-2015
          Nguyễn Ngọc Hoàn

Thứ Bảy, 9 tháng 5, 2015

Thơ dịch

                                                              Ảnh Internet

LOUIS ARAGON (1897-1982)

Mon parti m'a rendu mes yeux et ma mémoire
Je the savais plus rien de ce qu'un enfant sait
 Que mon sang fut si rouge et mon coeur fut francais
Je savais seulement que la nuit estait noire
Mon parrti m'a rendu mes yeux et ma mémoire

Mon Parti m'a rendu le sens de l' épopée
Je vois Jeanne filer Roland sonner le cor
C'est le temps de héros qui rennait au Veccors
Les plus simples des mots font le bruit des épées
Mon Parti m'a rendu le sens de l'épopée

Mon Parti m'a rendu les couleurs de la France
Mon Parti, mon parti merci de tes lecons
Et depuis ce temps la tout me vient en chansons
La colère et l'amour la joie et souffrance
Mon Parti m'a rendu les couleurs de la France.

DỊCH NGHĨA
LOUIS ARAGON (1897-1982)
Nhà thơ viết tặng Đảng của mình

Đảng đã cho tôi những con mắt và trí nhớ của tôi
Tôi không biết gì như đứa trẻ thơ
Máu tôi đỏ và trái tim người Pháp
Tôi chỉ biết đêm là đen tối
Đảng đã cho tôi những con mắt và trí nhớ của tôi

Đảng đã cho tôi hiểu ý nghĩa của sự nghiệp anh hùng
Tôi thấy nàng Jeanne se sợi Roland thổi tù và
Đó là thời gian của những anh hùng sống lại ở Vec-co
Những tiếng đơn giản làm nên những tiếng gươm khua
Đảng đã cho tôi hiểu ý nghĩa của sự nghiệp anh hùng

Đảng đã cho tôi những sắc màu của nước Pháp
Đảng ta, Đảng ta cám ơn những bài học của Người
Và từ thời gian đó, tất cả đến với tôi bằng tiếng hát
Lòng căm giận, tình yêu, niềm vui và nỗi đau khổ
Đảng đã cho tôi những sắc máu của nước Pháp

DỊCH THƠ

Louis Aragon (1897-1982)

Nhà thơ tặng Đảng của mình 

Đảng cho tôi trí khôn tầm nhìn của mắt
Từ trẻ thơ ngây tôi chưa hiểu biết gì
Tôi chỉ biết đêm trời đen tối diệu kỳ
Mang trong mình máu đỏ trái tim người Pháp
Đảng cho tôi trí khôn tầm nhìn của mắt

Đảng cho tôi ý nghĩa sự nghiệp anh hùng
Nàng Jeanne thợ dệt, chàng Roland kèn vang dội
Sống lại một thời anh hùng Veccor sôi nổi
Giản di thôi mà gươm sắc bén vô cùng
Đảng cho tôi ý nghĩa sự nghiệp anh hùng

Đảng cho tôi biết những sắc màu nước Pháp
Đảng của tôi cám ơn bài học của Người
Từ ấy với tôi là tiếng hát vui tươi
Biết căm giận, tình yêu, niềm vui,đau khổ
Đảng cho tôi biết những sắc màu nước Pháp.

Người dịch thơ : Nguyễn Duy Yên (5-2015)

Thơ dịch

                                                                       Ảnh Internet

EUX

Jean Marcenac

Quand ils agrafent leur manteau
Un vent froid passé dans nos salles
Quand ils bouclent leur ceinturon
Tintent les clés des nos prisons
Quand ils ont claqué les talons
Nos yeux se baissent sur la honte
Il n'est de pur entre eux et nous
Que cette main qui les menace.

DỊCH NGHĨA

Khi chúng nó cài áo choàng
Gió lạnh ùa vào phòng chúng tôi
Khi chúng thắt thắt lưng
Khóa ngục kêu lách cách
Khi chúng quay gót đi
Mắt ta nhìn xấu hổ
Cái trong sạch giữa ta và chúng
Là bàn tay ta trừng trị chúng mà thôi.

DỊCH THƠ

Khi bọn họ khoác áo choàng cài lại
Phòng chúng tôi gió lạnh thổi ùa vào
Khi bọn họ mang dây lưng thắt lại
Khóa ngục kêu vang lạch cạch lao xao
Khi bọn họ đi bàn chân quay gót
Cúi mặt ta nhìn xấu hổ biết bao
Trong sạch nhất giữa ta và bọn chúng
Trị thẳng tay chẳng thể khác được đâu.

Người dịch thơ : Nguyễn Duy Yên (5-2015)

Thơ bạn tặng

                                                                        Ảnh Internet

TÂM SỰ LÀM THƠ

Kính tặng hai nhà thơ : Nguyễn Duy Yên & Đoàn Kim Vân
nhân kỷ niệm 60 năm ngày cưới của 2 bạn (1955- 2015).
                             -------------------

Làm thơ mà chẳng biết ngâm
Nhưng sao thơ vẫn nâng tầm chí trai
Mùa vui có suối thơ dài
Gặp khi hạn, úng thơ đòi xung phong
Cuộc đời gặp lúc gian truân
Thơ khuyên, thơ bảo, bao lần cùng ta
Thơ là gươm súng xông pha
Thơ là chim hót là hoa cho đời
Ta yêu mình lắm thơ ơi
Có thơ là cả cuộc đời có xuân.

Hưng Yên 17-4-2015

Phan Văn Đà- PCN CLB Văn nghệ sĩ xứ Đoài  Tp Hà nội